Jsou děti bohatých rodičů, šťastné?

Ne jednou vidíme, že děti finančně bohatých rodičů jsou nešťastné, nespokojené a dělají věci, které mají velmi negativní vliv na jejich život. Dítě, které má všechno a může si koupit všechno, nemusí být vůbec šťastné.

Dělala jsem průzkum a vychází z toho jeden hlavní poznatek. Tyto děti jsou zanedbané. Co je, ale nejhorší, že ta zanedbanost není vidět na první pohled. Nechodí špinavé nebo roztrhané. Naopak mají značkové věci, nové modely všeho, co je na trhu v daný okamžik dostupné.

Jak to, že si tedy dovolím tvrdit, že jsou zanedbané, vždyť mají všechno.  Je to zanedbání citové. Chybí jim pozornost, každodenní kontakt mámy a táty, společné chvíle, kdy se dítě potřebuje přitulit, když potřebuje obejmout, vyslechnout a cítit bezprostřední lásku. Bohužel když jí nemají, kompenzují si to jinak. Někteří dělají jeden problém za druhým. Není to, ale proto, že je to baví. Oni volají o pozornost ať je jakákoliv, hlavně že je. Jiní se zase uzavírají do sebe a mají problém navazovat jakékoliv sociální kontakty, upadají do depresí, které v těch nejhorších případech končí sebepoškozováním až sebevraždou. Podívejte se na statistiky, kolik mladých lidí bere antidepresiva.

Je mi strašně úzko, když píšu tyto slova.

Tito rodiče totiž většinou za své finanční bohatství obětují to jediné, co si za peníze nemůže nikdo koupit a to je čas. Čas strávený se svými dětmi. Platí dětem vzdělávací a sportovní kroužky, jen aby o dítě bylo postaráno. Často mají paní na hlídání, takže většinu času tráví dítě s cizím člověkem.  Svou časovou vytíženost, kompenzují dětem vším, co si řeknou i neřeknou. Kupují si je. Dítě pak bohužel získává pocit, že si také může každého koupit. Nezná hodnotu peněz. Neumí s penězi zacházet, protože rodiče cítí provinilost a tak dětem dopřávají finanční hojnost. To, že jim tím ubližují, si vůbec neuvědomují.

Proto je velmi důležitá vyváženost peněz a času. Musíme si uvědomit, že je jen na nás na rodičích, co svým dětem předáme. Jaké lidi z nich vychováme.

Důležité uvědomění pro nás rodiče, by mělo být, že nás děti milují ne proto, kolik máme peněz, ale proto, že to jsou naše děti.

Zastavme se alespoň na chvilku a podívejme se na to, jak to doma máme nastavené my sami. Nedívejme se na souseda vpravo nebo vlevo, nesrovnávejme se. Podívejme se jen a jen na sebe.

Vzpomeňte si, kdy jste se naposled se svým dítětem jen tak smáli, jen tak si povídali, jen tak se šli projít, projet na kole, prostě jste spolu byli jen tak. Ne na cestě na kroužek, do školy, na trénink, na návštěvu, prostě jen tak. Pokud si nebudete moci vzpomenout nebo zjistíte, že už je to hodně dávno, berte to jako varovný signál a rychle udělejte něco, co to změní.

Dejte možnost svým dětem vyrůst v sebevědomé lidi. Předejte jim hodnoty rodiny, lásky, důvěry.

Neukazujme jim, že je vše na prodej. Předejme jim ty správné hodnoty a návyky.

Někdy sami nevíme, jak to udělat a tak hledejme cesty. Překonejme svoji hrdost a nechme si pomoci od jiných. Od těch, kteří již na cestě změn jsou a navíc jsou ochotni nám pomoci.

Sama mám syna, u kterého vidím, jak denně bojuje s okolím i sám se sebou. Jak nechápe spoustu věcí, jak má spousty otázek, proč se někdo chová tak nebo tak. Snažím se tu být pro něho a mluvit s ním o všech těch věcech.

Velmi mě pak těší, když po každé takové situaci vidím, jak nad tím přemýšlí, jak se posouvá. Jak se jeho emoce mění a vyvíjí. Jak se i já od něho mám co učit. Jsem rodič, který má dostatečné finanční zázemí a tak jsem neustále čelila synovým požadavkům, že chce to, či ono, co má někdo v jeho okolí. Byly v tom z jeho strany velmi silné emoce. Měl pocity, že když to nebude mít, bude horší. Budou se mu posmívat. Viděla jsem na něm, jak si myslí, že všechny ty věci, dělají lidi lepšími.

Jednoho dne mi došlo, že to takto to dál nepůjde. Udělala jsem si dost času na to, abych mu postupně vysvětlila, jak to s penězi mám. Jak vydělávám, jak utrácím, co s penězi dělám. Nejprve jsem viděla, že to moc nechápe a přicházely výčitky, proč mu nekoupím to a to, když peníze mám. Po nějaké době jsem, ale viděla velkou změnu. Začal o penězích uvažovat úplně jinak. Začal si všímat úplně jiných věcí. Samozřejmě to, jaké informace mají děti mít, závisí na jejich věku.

Na své FB stránce Moje finanční svoboda, jsem se tématu, co by dítě mělo znát v různých životních etapách, věnovala v několika příspěvcích. Pokud vás to zajímá, přečtěte si tyto příspěvky, podle věku vašeho dítěte. Budete možná překvapeni, co už je dítě v určitém věku schopné vnímat ohledně peněz. Na víc díky těm to znalostem, je pak dítě více odolné negativním vlivům okolí. Má své informace a nenechá se manipulovat okolím.

Zdravě „sebe-vědomé“ dítě zná nejen hodnotu peněz, ale hlavně hodnotu sebe samo. Pokud budeme upřímní, který rodič by nechtěl spokojené a bohaté dítě.

Důležité je, ale si uvědomit, že většina lidí chce, aby se měnili všichni okolo, ale sami sebe změnit odmítají. Nedělejte tuto chybu a začněte měnit sami sebe.  Přestaňte házet vinu na někoho nebo něco jiného. Vystupte z role oběti a přestaňte říkat to „oni“ za to můžou, ne já. Každý jsme strůjcem svého osudu a je jen na nás, co se svým životem uděláme.

Pokud chcete udělat první kroky ve svých změnách, přidejte se do mojí FB skupiny Finanční gramotnost pro děti a rodiče, kde se navzájem podporujeme, informujeme, získáváme inspiraci.

Uvidíte, že rodičů, co chtějí něco změnit je víc.

Těším se na vás

Monika Davidová

Dlouholeté zkušenosti v oblasti financí předávám svým klientům, kterým ukazuji  možnosti,  jak můžou pracovat s penězi, aby dosáhli finanční svobody a nezávislosti. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů