Jak umožnit dceři lepší život

Dnes je již sice doba jiná, ale stejně ještě žijí generace, které zažily dobu, kdy ženy byly v domácnosti, staraly se o děti a pohodlí manžela, který chodil do práce a živil celou rodinu. Pokud to finanční situace vyžadovala a žena musela chodit do práce, vykonávaly ženy podřadnější práce za méně peněz, musely si nechávat líbit mnoho věcí, pokud si práci chtěly udržet. Navíc tyto peníze vždy věnovaly do své rodiny. Nebyly zvyklé mít svoje peníze nebo o penězích rozhodovat. Pokud muž špatně peníze investoval, celá rodina se ocitávala bez peněz a ve špatné finanční situaci a ženy se tomu musely přizpůsobovat.

Co si budeme namlouvat, ono to tak trochu funguje i dnes. Stále ještě spousta žen je hodnocena méně než muži, nebo muži dostávají přednost při výběru na pracovní pozici. Stále ještě jsou místa, kde je vyšší zastoupení mužů než žen, přestože to ženy dokážou dělat úplně stejně ne-li lépe než muži. Naštěstí se to už mění. Některé věci jsou však ve společnosti hluboce zakořeněné a tyto vzorce se automaticky praktikují.

Lidé z této generace však vychovávali současné prarodiče nebo rodiče dnešních dětí. Tím jsou děti stále nevědomě ovlivňovány, protože tyto vzorce chování jsou uloženy a jsou automaticky používány a předávány z generace na generaci. Většinu vzorců chování získaných z dětství, používáme na základě podnětů, které k nám přichází a vyvolávají reakce automaticky bez našeho přímého vědomí.

 

  • Kolik žen, je dnes závislých na mužích, protože historicky to tak bylo a byly tak vychovány.
  • Kolik žen, zůstává v manželství, které jim nevyhovuje, ale nevidí jinou cestu.
  • Kolik žen, se nechá ponižovat, protože se bojí postavit na vlastní nohy a za vlastní názor.
  • Kolik žen, ani neví, co by mělo dělat jinak, aby mohly změnit svůj život.
  • Kolik žen, trpí psychickými problémy a méněcenností.
  • Kolik žen, propadá závislosti, ve které hledají zapomnění.

 

Nepředávejte tyto vzorce svým dcerám.

Umožněte jim rovnoprávný život. Není to o tom, že by měly ženy přebírat role mužů. To v žádném případě. Je to o tom, aby ženy měly stejné možnosti a stejné podmínky jako muži. Aby ženy objevily tu správnou sebehodnotu a spokojenost.

Není to o tom, že by naopak muži měli přebírat role ženy nebo matky. Mamá je vždy pro dítě jen ta jedna, ale nemusí být podřízená své roli. Může být svobodná, může mít své peníze, možnosti i zodpovědnost. I v sebe víc milujícím vztahu, kdy si žena musí říkat o peníze svému muži, je to z její strany žádost. Pokud o něco žádám, jsem z principu v nižším postavení. Jako žadatel mohu být z jakéhokoliv důvodu odmítnuta, tudíž jsem závislá na rozhodnutí toho druhého.

Dostatečnou finanční gramotností však žena získává přehled a informace a učí se zodpovědnosti a zná hodnotu peněz i sebe. Díky přehledu a informacím vidí možnosti, které využívá a tím získává svobodu a nezávislost. Pokud je žena svobodná a nezávislá není pod tlakem. Tím má více času, spokojenosti, ale i zároveň zodpovědnosti a nezávislosti. Ono to vše souvisí se vším. Pokud je žena spokojená, je pak spokojený i muž a může tím lépe plnit svou roli a rodina funguje v harmonii. Muž, který má na svých bedrech plnou zodpovědnost za celou finanční situaci rodiny a to nejen z pozice živitele, ale i z pozice vykonavatele všech spojených činností a rozhodnutí, je pak unavený a nespokojený. Cítí se nedoceněný.

Díky tomu, že má žena dostatečnou finanční gramotnost, nedochází k nadřazenosti muže ve vztahu. Žena není manipulována a nucena dělat věci, které nechce a které mohou atakovat hranci týrání.

Díky finanční gramotnosti mají ženy možnost poznat i svou sebehodnotu. S tím většinou muži problémy nemají, byli prostě vychováváni jinak. Je to opět dáno historií, kdy se ženy staraly o domácnost a děti a nedostávaly za to zaplaceno. Automaticky to dělaly zadarmo. Kdežto muž chodil do zaměstnání a za to peníze dostával. Péče o domácnost a děti i v dnešní době ve většině případů zůstává na ženě i přesto, že chodí do zaměstnání. Společností je očekáváno, že to tak dělá a neočekává, za to žádnou odměnu. Samozřejmě, že se to dobou mění a muži se do těchto činností zapojují více, ale standard to zatím není. To však v ženě vytváří blok umět si říci o dostatečné ohodnocení.

Opět něco z toho přetrvává i v dnešní době. Podívejme se na rodičovskou dovolenou. Ve většině případů jí automaticky absolvují ženy, i když dnes už má možnost jí na rodičovskou dovolenou i muž. Ovšem je to v minimálním množství případů. O dovolené samozřejmě nemůže být ani řeč. Je to pouze dovolená z pohledu zaměstnání, kam žena po tu dobu přestane docházet. Z pohledu činností je to však víc než plný úvazek v práci. Bohužel, ale ohodnocení ze strany státu není adekvátní a je sníženo na minimální úroveň. V podstatě i stát říká, že žena odvádí podřadnou práci, když za ní dostatečně neplatí.

Tím ženě klesá sebevědomí a sebehodnota, protože setrvání v tomto stavu je poměrně dlouhodobé a žena ztrácí i hodnotu na trhu práce. Většinou jí nezbývá čas a peníze na další seberozvoj a udržování a zvyšování si kvalifikace. Nemá dostatek času a peněz na udržování se po stránce fyzické ani psychické.

 

Ovšem žena s dostatečnou finanční gramotností je na tom jinak. Její znalosti jí zajistily určitou nezávislost a finanční svobodu a má možnosti si díky tomu pomoci. Má prostředky na vzdělávání, na zajištění náhradní péče o dítě, na péči o sebe. Neznamená to, že má dítě odložit a předat ho někomu jinému. Znamená to, že má žena čas pro sebe, pro svůj rozvoj, pro svou duševní i fyzickou péči a je díky tomu spokojená.

 

Teď si každá máma sáhne do svého svědomí.

  • Kdy se vám výchova vymyká kontrole?
  • Kdy nejvíc křičíte na své dítě?
  • Kdy se nejvíce hádáte s partnerem?
  • Kdy nejvíce podléháte depresím a stavům bezmoci?

Když jste unavené, nespokojené a nemáte čas pro sebe.  Naopak spokojená máma je tím správným vzorem a parťákem pro své dítě. Spokojená manželka je schopná udržovat domácnost, do které se muž rád vrací.

Co většině žen chybí k této spokojenosti?

Peníze a čas. Ono to opět je na sobě závislé, pokud mám peníze, můžu si koupit čas. Koupit čas neznamená koupit si tu fyzikální veličinu, to nejde, ale můžu zaplatit paní na úklid, můžu zaplatit paní na hlídání a získat pár hodin v týdnu. Můžu si zaplatit nějaké vzdělávání, kadeřníka masáž, pokud bude dítě s tatínkem. Mohu občas objednat večeři, než abych se s ní hodiny vařila. Prostě si můžu za peníze ten život usnadnit a tím získat ten čas.

Peníze však můžu mít pouze, pokud mám dostatečnou finanční gramotnost a mám jí dostatečně dlouho. Potřebuji znát svoje možnosti, potřebuji mít svou finanční nezávislost a tu přes noc nezískám. Potřebuji mít správně nastavené myšlení. Proto je potřeba začínat již u dětí.

Pokud Tě toto téma zajímá, přidej se do FB skupiny Finanční gramotnost pro děti a rodiče

Pokud chceš začít se změnou a nevíš jak, vyber si nějaké Finanční hrátky, které jsme pro vás připravili.

Těším se na spolupráci

Monika Davidová

 

Dlouholeté zkušenosti v oblasti financí předávám svým klientům, kterým ukazuji  možnosti,  jak můžou pracovat s penězi, aby dosáhli finanční svobody a nezávislosti. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů