Finanční hrátky - HODNOTY

Tyto Finanční hrátky, přiblíží těm nejmenším dětem reálné peníze. Naučí se rozpoznávat mince a jejich hodnoty. Pro ty větší, je tam i trochu matematiky v rámci aktivity rozměňování a doplňování chybějících mincí v šablonách.

Finanční hrátky - ROZPOČTY 

Tyto Finanční hrátky, pomůžou dětem získat přehled o plánování a hospodaření s penězi. Uvědomí si, jak s penězi nakládat a že je možné je nahradit vlastním časem a energií. Nakonec dokážou převzít zodpovědnost za své rozhodnutí a peníze.

Finanční hrátky - OBCHODY

V těchto Finančních hrátkách, děti získají přehled o cenách výrobků. Naučí se porovnávat ceny s ohledem na kvalitu, výrobce a parametry výrobků. Pochopí koloběh peněz v reálném životě. Můžou si vyzkoušet i směnný obchod a vyjednávání.

Finanční hrátky - Obchody, Hodnoty, Rozpočty

Finanční hrátky naučí děti od těch nejmladších až po ty náctileté zodpovědně pracovat s penězi. Získají základní návyky, jak s penězi pracovat, jak převzít zodpovědnost za své peníze. Hrátky na sebe navazují a vzhledem k různým úrovním obtížnosti je možné plynule přecházet a přidávat další aktivity.

Cena sady : 439,-

Nyní akční cena 347,-